Всеукраїнська спілка безперервної медичної освіти

та професійного розвитку 

Запрошуємо ознайомитися з новою інтерактивною базою даних - АдаоІС БМО/БПР.

АдаоІС БМО/БПР

АдаоІС БМО/БПР (Автоматизована довідниково-аналітично-облікова інформаційна система) — це система баз даних, пов’язаних з безперервною медичною освітою та безперервним професійним розвитком фахівців сфери охорони здоров’я. А-ДАО-ІС наділена функціональною та адаптивною надійністю, побудована на принципах системності, розвитку, відкритості, сумісності, стандартизації (уніфікації) та ефективності.

 

Основні функції інформаційної системи:

 

Обчислювальна

вчасне та якісне оброблення інформації, облік та фіксація;

Відслідковувальна

відстежування і формування необхідної для управління зовнішньої і внутрішньої інформації;

Запам’ятовувальна

забезпечення постійного накопичення, систематизації, збереження і відновлення всієї необхідної інформації;

Комунікаційна

забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти;

Інформаційна

реалізація швидкого доступу, пошуку та видачі необхідної інформації;

Оптимізаційна

забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об’єкта;

Прогнозування

визначення основних тенденцій, закономірностей та показників розвитку об’єкта;

Аналітична

визначення основних показників рівня діяльності об’єкта ;

Документальна

забезпечення отримання всіх обліково-звітних, планових та інших форм документів.
 

АдаоІС використовується для отримання інформації про: 

  • заходи з різних медичних дисциплін; 
  • державних та приватних організаторів заходів; 
  • типи та рівні заходів; 
  • час та місце проведення освітніх медичних заходів; 
  • кількість балів за різні види активності та інше.

 

Знайти необхідну інформацію про заплановані заходи можна, використовуючи пошукові фільтри. Щоб переглянути усі минулі та майбутні події з певної дисципліни скористайтеся фільтром за спеціальністю чи кількома спеціальностями. Також в системі доступний пошук подій за назвою організатору, сортування списку за датою проведення, типом чи найменуванням. 

Користувачами системи можуть бути як організатори, так і відвідувачі освітніх заходів.

 

 

Що надає система організаторам

Організатор заходів отримує доступ до персонального кабінету, в якому відображаються всі його заплановані події. В кабінеті він може продивитися список бажаючих брати участь у заході, які зареєструвались в системі самостійно. Також Організатор реєструє відвідувачів, доповідачів та інших учасників заходу для подальшого видання сертифікатів та нарахування балів. Створення списку осіб, задіяних в події, дозволяє згенерувати особисті коди сертифікатів, які стають активними після завершення вказаної події. 

Генерація сертифікату з QR-кодом включає номер в якому закодовано: 

  • тип заходу; 
  • його назва; 
  • місце і час проведення заходу; 
  • код організатора; 
  • порядковий номер учасника. 

Додатково сертифікат містить ПІБ, кількість нарахованих балів та номер диплому, за яким сертифікат автоматично потрапляє до особистого кабінету учасника заходу. При сканувавнні QR-коду — сертифікат відображається на екрані скануючого пристрою. 

Організатор може за бажанням роздрукувати сертифікати повністю, з усіма даними учасника. Також можливо надрукувати сертифікати обраного вигляду заздалегідь, а усі необхідні реквізити ( номерну інформацію, ПІБ, кількості балів та QR-код) друкувати безпосередньо на заході. 

Організатор має право вносити корективи до списку учасників заходу протягом п’яти діб після завершення заходу (на випадок відвідування заходу учасниками, що не пройшли реєстрацію завчасно). 

Дані та списки, отримані після завершення заходу можна зберігати та роздруковувати для подання звітів та статистики, використовувати для майбутніх заходів. Розпорядником інформації кабінету Організатора є сам Організатор заходів.

 

Що отримує учасник (відвідувач або доповідач) після реєстрації

Учасник освітніх заходів (відвідувач чи доповідач) після реєстрації в системі отримує доступ до особистого кабінету користувача, де зберігається інформація про його активність в зазначених подіях. 

Зареєстрованому учаснику надається доступ до всієї бази даних заходів з усіх спеціальностей, які зареєстровані та надають бали, а також які зареєстровані в системі та надають кредитні одиниці. 

За наявності реєстрації в системі заходів, які не пройшли реєстрацію МОЗ України та не надають балів, учасник отримує у власному кабінеті відмітку про участь у заході, що підтверджує його освітню активність, але поле «Бал» не міститиме інформації. 

Учасник форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів та лекцій в процесі безперервної медичної освіти може переглянути в особистому кабінеті список отриманих сертифікатів в будь який час, генерувати та роздруковувати сертифікати та звіти за період часу. В особистому кабінеті користувача зберігається інформація про кожний захід окремо, нараховані бали а також загальна кількість відвіданих заходів та набраних балів. 

Вся інформація в кабінет користувача потрапляє завдяки єдиному його власному коду — номеру диплома про вищу медичну освіту. У разі повторної реєстрації з іншим номером диплома участь у заходах, відображена у різних кабінетах користувача, не додається. 

Дійсність відвідування заходів користувачем підтверджується виключно організаторами заходів з кабінету Організатору. 

Формування звіту про участь у заходах та нарахованих балах здійснюється користувачем у будь-який час та за будь-який період з моменту реєстрації в системі.